২৬ (ar nai re bela)

আর        নাই রে বেলা, নামল ছায়া

      ধরণীতে,

এখন        চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি

                    ভরে নিতে।

                           জলধারার কলস্বরে

                           সন্ধ্যাগগন আকুল করে,

       ওরে               ডাকে আমায় পথের 'পরে

                                  সেই ধ্বনিতে।

                           চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি

                                  ভরে নিতে।

 

এখন        বিজন পথে করে না কেউ

                           আসা-যাওয়া,

       ওরে        প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ,

                           উতল হাওয়া।

                                  জানি নে আর ফিরব কিনা,

                                  কার সাথে আজ হবে চিনা,

              ঘাটে               সেই অজানা বাজায় বীণা

                                         তরণীতে।

                                  চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি

                                         ভরে নিতে।

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rendition

Please Login first to submit a rendition. Click here for help.