৫ (ontor momo bikoshito koro)

অন্তর মম বিকশিত করো

              অন্তরতর হে।

নির্মল করো উজ্জ্বল করো,

              সুন্দর করো হে।

                       জাগ্রত করো, উদ্যত করো,

                                  নির্ভয় করো হে।

                     মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।

                                  অন্তর মম বিকশিত করো,

                                         অন্তরতর হে।

 

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,

              মুক্ত করো হে বন্ধ,

সঞ্চার করো সকল কর্মে

              শান্ত তোমার ছন্দ।

 

চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে,

                     নন্দিত করো, নন্দিত করো,

                           নন্দিত করো হে।

অন্তর মম বিকশিত করো

                                  অন্তরতর হে।

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Rendition

Please Login first to submit a rendition. Click here for help.