১৫ (adhar asite rojonir deep)


                        আঁধার আসিতে রজনীর দীপ

                               জ্বেলেছিনু যতগুলি

                        নিবাও রে মন, আজি সে নিবাও

                               সকল দুয়ার খুলি।

                        আজি মোর ঘরে জানি না কখন

                        প্রভাত করেছে রবির কিরণ,

                        মাটির প্রদীপে নাই প্রয়োজন--

                               ধুলায় হোক সে ধূলি।

নিবাও, রে মন, রজনীর দীপ

       সকল দুয়ার খুলি।

রাখো রাখো, আজ তুলিয়ো না সুর

       ছিন্ন বীণার তারে।

নীরবে, রে মন,দাঁড়াও আসিয়া

       আপন বাহির-দ্বারে।

                        শুন আজি প্রাতে সকল আকাশ

                        সকল আলোক সকল বাতাস

                        তোমার হইয়া গাহে সংগীত

                               বিরাট কণ্ঠ তুলি।

নিবাও নিবাও রজনীর দীপ

       সকল দুয়ার খুলি।

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •